DST Mid-Year Meeting 2015

DST Mid-Year Meeting 2015

ประชุมกลางปี
สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย
“Current Concept in Dermatologic Therapy”
25 กันยายน 2558
ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ

Back to Event & Activities